Kadromak Makine bir yıldız gibi parlıyor

KAD­RO­MAK Ma­ki­ne; 2007 yı­lın­da, Ağaç İşleri En­düst­ri Yük­sek Mü­hen­di­si Nahid Yamak ta­ra­fın­dan ku­rul­du. KAD­RO­MAK Ma­ki­ne, mo­bil­ya üre­ti­mi ve ağaç iş­le­ri sek­tö­rün­de dün­ya­nın önde gelen ma­ki­ne mar­ka­la­rı­nın Tür­ki­ye tem­sil­ci­li­ği­ni ala­rak kısa sü­re­de sek­tö­rün lider fir­ma­la­rı ara­sın­da yer al­ma­yı ba­şar­dı.

Haber albümü için resme tıklayın

Gi­re­sun’un ye­tiş­ tir­di­ği en önem­li işa­dam­la­rın­dan Nahid R. Yamak’ın kur­du­ğu ve yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Sa­na­yi ve Dış Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti, 09 Ekim – 13 Ekim 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da İstan­bul’da dü­zen­le­necek ül­ke­mi­zin en önem­li or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan biri olan TÜYAP Wo­od­tech Fuarı’na ka­tı­la­cak.

Bu önem­li fuar için artık son ha­zır­lık­la­rı­nı yapan KAD­RO­MAK Ma­ki­ne, TÜYAP Wo­od­tech Fuarı’nda kendi üret­ti­ği ve it­ha­la­tı­nı yap­tı­ğı ma­ki­ne­le­ri müş­te­ri­le­ri­nin be­ğe­ni­si­ne su­na­cak.

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Sa­na­yi ve Dış Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti sa­hi­bi ve aynı za­man­da Süper Lig tem­sil­ci­miz GZT Gi­re­suns­por’un Kulüp Baş­kan­ve­ki­li Nahid R. Yamak, yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “KAD­RO­MAK Aile­si ola­rak; di­na­mik ve tec­rü­be­li eki­bi­miz ile 09 Ekim – 13 Ekim 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da İstan­bul’da dü­zen­le­necek TÜYAP Wo­od­tech Fuarı’na ha­zır­lan­mak­ta­yız. Gerek kendi üret­ti­ği­miz, ge­rek­se it­ha­la­tı­nı yap­tı­ğı­mız ma­ki­ne­le­ri müş­te­ri­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne su­na­ca­ğız. Ama­cı­mız; geniş kad­ro­muz ve ma­ki­ne­le­ri­miz­le de­ğer­li müş­te­ri­le­ri­mi­ze en doğru çö­züm­le­ri sun­mak­tır. Bu önem­li or­ga­ni­zas­yon­da her­ke­si TÜYAP 2. Salon 204 No’lu stand ve 11. Salon 1114-1124/A No’lu stant­la­rı­mı­za bek­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Viz­yo­nu; Doğru çö­züm­le­ri satış ön­ce­si ve son­ra­sı hiz­met­le­riy­le su­na­bil­mek üze­ri­ne oluş­tur­uldu. He­de­fi­ni müş­te­ri­le­ri­nin çözüm or­ta­ğı ol­ma­sı ve uzun so­luk­lu be­ra­ber­lik­ler üze­ri­ne kurdu. He­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için de sü­rek­li iyi­leş­tir­me an­la­yı­şı için­de genç ve di­na­mik eki­bi­nin yurt dışı ve yurt içi eği­tim­le­ri­ne büyük önem verdi. Hem üret­ti­ği hem de ithal et­ti­ği ma­ki­ne­ler ara­cı­lı­ğıy­la tüm müş­te­ri­le­ri­ne ka­li­te­li ve gü­ve­ni­lir bir üre­tim or­ta­mı ya­ra­tan KAD­RO­MAK Ma­ki­ne, sek­tö­rü­ne artı ka­li­te ka­zan­dır­ma­ya ve adın­dan büyük ba­şa­rı­lar­la söz et­tir­me­ye devam edi­yor.

KAD­RO­MAK Ma­ki­ne; 11.02.2019 ta­ri­hin­de ETA Me­kat­ro­nik’i bün­ye­si­ne ala­rak ma­ki­ne üre­ti­mi ve satış fa­ali­yet­le­ri­ne yeni ve güçlü kad­ro­su ile devam etti. Başta ağaç iş­le­me ma­ki­ne­le­ri sek­tö­rü olmak üzere, müş­te­ri­le­rin üre­tim pro­se­dür­le­ri­ne uygun ürün­ler de su­na­rak fa­ali­yet gös­ter­me­yi amaç­la­yan KAD­RO­MAK, sahip ol­du­ğu say­gın­lık ve marka imajı, güçlü ekibi ve Tür­ki­ye pi­ya­sa­la­rı hak­kın­da­ki bilgi ve de­ne­yi­mi sa­ye­sin­de ahşap sek­tö­rün­de ba­şa­rı gra­fi­ği­ni her geçen gün yük­selt­ti, müş­te­ri odak­lı­lı­ğı, ka­li­te­yi ve ve­rim­li­li­ği pren­sip ha­li­ne ge­ti­ren yö­ne­tim an­la­yı­şı ile sek­tö­rü­nün yıl­dız mar­ka­la­rın­dan biri oldu.

Wo­od­tech 2017 Fuarı TÜYAP ve Wo­od­tech 2019 Fuarı TÜYAP’a da ka­tı­lan KAD­RO­MAK Ma­ki­ne Sa­na­yi ve Dış Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti, Esen­kent Mah. Muh­te­rem Sk. No:50 Üm­ra­ni­ye – İstan­bul
ad­re­sin­de üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.

# marka, TIR

08 Eki 2021 - 11:08 - Gündem

Muhabir Kerim Baştan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber28 / Giresun Haberleri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber28 / Giresun Haberleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber28 / Giresun Haberleri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber28 / Giresun Haberleri değil haberi geçen ajanstır.